Produkter

Fårskinn

Vi säljer fårskinn och fårskinnsprodukter. Vi har endel skinn färdiga till försäljning men ofta garvar vi skinnen efter att kunden beställt produkten. På det viset kan vi ta i beaktande kundens önskemål gällande skinnets kvalitet och utseende. Alla skinnen är traditionellt fettgarvade och giftfria. Fettgarvade skinn tål tvätt också om vi i första hand rekommenderar att man vädrar skinnen. Om man vet att man är överkänslig för såpa eller andra tvättmedel bör man meddela det i samband med beställningen. Skinnen kan ha olika typs ull, längden kan också variera. Vanligen fluffar vi inte upp ullen utan låter den ha sina naturliga lockar. Vi kan också färga baksidan på skinnet eller måla detaljer på baksidan. Vi har också getskinn till salu.

 

Pälsverk

Vi jagar många vilda djur i vår natur som har väldigt fina pälsar bara man vet hur man ska ta tillvara skinnen. Mårdhunden är ett bra exempel på ett djur som jagas som skadedjur. Mårdhundspäls kan man använda till vackra pälsbrem på mössor och huvor, men varför inte beställa en mårdhundsväst för att garanterat hållas varm?

Läder

För at göra läder måste man avhåra skinnen. Vi använder olika metoder beroende på skinnen och vad skinnen ska användas till. Årstiden och vilka resurser vi har att tillgå påverkar också hur vi avhårar skinnen. Vanligen avhårar vi med hjälp av kalkbad men man kan också använda traditionella förruttningstekniker, lut eller mekanisk skrapning. Efter avhårningen tvättas skinnen och Ph neutraliseras beroende på hur vi avhårat. Själva garvningen kan vara fettgarvning eller barkgarvning. Hela processen kan ta flera månader eller närmare ett år om det är ett tjockt älgskinn till exempel.  Slutresultatet är ett naturligt material som åldras vackert.

 

Hantverk

Jag tillverkar i liten skala färdiga produkter men mest specialbeställda pälsverk och läderprodukter samt smycken av naturmaterial och silver. Man kan också beställa smycken gjorda hästtagel som man själv tagit till vara. Jag använder gärna återanvänt material till exempel som foder eller som en detalj. Kontakta mej om ni är intresserade av mina produkter eller har frågor.

Garvning åt andra

Om du har skinn som du vill få ekologiskt och hållbart garvade kan du kontakta oss. sitter fast i skinnet För att kunna garva skinnet behöver man ta tillvara skinnet så fort som möjligt. Djuret flås noga, fett och kött som sitter fast i skinnet leder till kvalitetsfel i den slutgiltiga produkten, försök undvika hål eller skråmor. Skinnet saltas noga, ofta behöver man byta ut saltet till nytt torrt salt efter en vecka. Till ett fårskinn rekommenderar vi c 5 k grovt havssalt. Mindre djur och fiskar är det bäst att frysa ner.